MINERALNA VODA

Prema ukupnom sadržaju minerala, voda može biti:
1) prirodna vrlo slabo mineralna voda, kod koje sadržaj mineralnih soli (računat kao suvi ostatak na 180ºC) nije veći od 50 mg/l;
2) prirodna slabomineralna voda, kod koje sadržaj mineralnih soli nije veći od 500 mg/l;
3) prirodna mineralna voda, kod koje je sadržaj mineralnih soli između 500 i  1500 mg/l, i
4) prirodna mineralna voda bogata mineralnim solima, kod koje je sadržaj mineralnih soli veći od 1500 mg/l.

Prema načinu regulisanja količine ugljen-dioksida, mineralna voda može biti:
1) prirodno gazirana - mineralna voda u kojoj je sadržaj ugljen-dioksida na izvoru (posle dekantacije) i u boci isti;
2) pojačana ugljen-dioksidom sa izvora - mineralna voda čiji je sadržaj ugljen-dioksida, koji inače potiče iz istog izvora ili izvorišta, veći od sadržaja koji je ta mineralna voda imala na izvorištu, i
3) gazirana ili sa dodatkom ugljen-dioksida - mineralna voda kojoj je dodat ugljen-dioksid koji ne potiče iz istog izvora.
U promet se može staviti i prirodna mineralna voda iz koje je fizičkim putem delimično ili potpuno odstranjen ugljen-dioksid.
 
Prema sadržaju karakterističnih sastojaka, prirodna mineralna voda može biti:
1) bikarbonatna, kod koje je sadržaj bikarbonata (HCO3-) veći od 600 mg/l;
2) sulfatna, kod koje je sadržaj sulfata (SO42-) veći od 200 mg/l;
3) hloridna, kod koje je sadržaj hlorida (Cl-) veći od 200 mg/l;
4) kalcijumova, kod koje je sadržaj kalcijuma (Ca2+) veći od 150 mg/l;
5) magnezijumova, kod koje je sadržaj magnezijuma (Mg2+) veći od 50 mg/l;
6) fluorna, kod koje je sadržaj fluorida (F-) veći od 1,0 mg/l;
7) gvožđevita, kod koje je sadržaj gvožđa (Fe2+) veći od 1 mg/l;
8) natrijumova, kod koje je sadržaj natrijuma (Na+) veći od 200 mg/l, i
9) kisela, kod koje je sadržaj slobodnog ugljen-dioksida (CO2) veći od 250 mg/l.

Prirodna mineralna voda u 1 litru vode ispitane propisanom metodom ne sme sadržavati fenolna jedinjenja, tenzioaktivne agense, pesticide, mineralna ulja, polihlorovane bifenile i trifenile. Takođe, prirodna mineralna voda ne može na izvorišu i u prometu sadržavati patogene mikroorganizme, parazite, esherichia coli, ukupne koliforme, streptoccus faecalis u 250 ml ispitivanog uzorka, sulfito redukujuće sporogene anaerobne bakterije u 50 ml ispitivanog uzorka i pseudomonas aeryginoza u 250 ml ispitivanog uzorka.
 
 
UPOREDNA ANALIZA SASTAVA VODA (mg/l):
 
DOMAĆE Na K Ca Mg Cl J HCO3 SO4 (180ºC) pH
AQUA BELLA 101   32 32            
AQUA UNA 18   160       714   607  
AQUA VIVA 14 2 83 19 21   299 28 377  
DUBOKA 56   242 19            
EKO VODA 32   47 15            
JAZAK 8 3 76 42 5   427 30 365  
KARAĐORĐE 360 63 146 96     1810 17 1662  
KNJAZ MILOŠ 286 28 144 36 7   1329 14 1175  
MINAQUA 430 4 26 22 308 1 640   1140 6,15
MIVELA 129   27 332            
PROLOM 43   2 0            
ROSA 3 1 11 1 2   43 6 58  
SVETI ĐORĐE 1040 1 54 169 258   1017 1188 3356 7,40
VODA VODA 38 3 78 16 9   390 15 383 7,23
VRNJCI 3   28 10            
VRNJCI 494   75 68            
VUJIĆ                    
ZLATIBOR 0 0 90 4     299 6 272 7,40
 
UVOZNE Na K Ca Mg Cl J HCO3 SO4 (180ºC) pH
ASHBOURNE 10   102   30     60 420  
AQUA FABIA 11 1 129 4 19   384      
AURELE 3 2 106 4 4   272 59 278 7,20
BALLYGO 17 3 117 18 28   400 15 450 6,90
BRU 10 2 23 23 4   209      
BUXTON SPRING 24 1 56 20 38   123     7,40
CARLOW CASTLE 13 5 117 15 10   355 61 560 7,40
EVIAN 5 1 78 24 4   357 10 309 7,20
PERRIER 14 1 140 3 31   348 51 500  
REMI OSA 220 2 2 1 24   535 14 515 8,70
SAN BENEDETO 12 2 128 18 35   360 43 482 7,52
SAN PELEGRINO 41 3 208 56 71   226 539 1120 7,10
SPA REINE 3 1 3 1 3   11 5    
VICHY 1200 60 100 9 220   3000 130    
VITTEL 14 4 505 110 11   403 1479 2580 7,0
VOLVIC 8 5 10 6 7   64 7 110 7,0
 
Mineralne vode imaju mnogostruko dejstvo na ljudski organizam tako što deluju na proces varenja, funkciju sekretornih i endokrinih organa, upotpunjuju svakodnevne potrebe organizma za mineralima itd. Minerali se u ovim vodama nalaze u rastvorenom obliku najpovoljnijem za njihovu resorpciju. Stoga prirodne mineralne vode mogu biti dodatni izvor minerala u svakodnevnoj ishrani savremenog čoveka, ishrani vegetarijanaca, u dijetetskim terapijama i u fiziološkim i patološkim stanjima u kojima su povećane potrebe za mineralima ili se oni gube u većim količinama.
Negazirane mineralne vode sa predominacijom bikarbonatnog jona (HCO3-) svoje dejstvo ispoljavaju na sekreciju i motilitet želuca i žučne kese, tako što smanjuju kiselost želudačnog soka i povećavaju stvaranje i izlučivanje žuči. Zbog ove osobine preporučuju se osobama sa hroničnim gastritisom, ulkusnom bolešću, poremećajima pokretljivosti i pražnjenja žučne kese i osobama sa odstranjenom žučnom kesom. Opisana dejstva najjače su izražena kod natrijum-bikarbonatne mineralne vode, ali se ove vode zbog veće koncentracije natrijuma ne preporučuju osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod njih bi bolji efekat ostvarile kalcijumsko-magnezijumsko-bikarbonatne mineralne vode, koje deluju diuretično.
Gazirane mineralne vode sa istim sadržajem minerala mogu imati suprotan efekat na lučenje želudačne kiseline, te ih je najbolje piti u toku obroka.
Ukoliko u prirodnoj mineralnoj vodi dominiraju joni sulfata i magnezijuma, one deluju na ljudski organizam ubrzavajući pražnjenje crevnog sadržaja, te se preporučuju osobama sa hroničnom opstipacijom (zatvorom). Takođe se preporučuju i osobama sa oboljenjima jetre i žučne kese, obolelima od šećerne bolesti i gojaznima, jer ova vrsta vode određenim fiziološkim mehanizmima podstiče pokretljivost i pražnjenje žučne kese, stimuliše lučenje pankreasa, a takođe može pri dužoj upotrebu i uz odgovarajući dijetetski režim smanjiti sadržaj masti u organizmu.
Sva navedena dejstva su uslovljena temperaturom, količinom i režimom unosa mineralnih voda i obroka, kao i zdravstvenim stanjem organizma.